Beyaz Dokusunda Tek Tenha

hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı…the real snow starts when the heart becoming cold not the air get cold

Kalp her koşul ve durumda sıcak tutulmaya adapteyken zaman zaman soğuyor yürek. Toplumsal acıya ortak, bireysel yangınlar harli harli yanarken bazen kar belirir. Umut yağar, nezaket yağar, cesaret yağar. Güzelleşir bir anda herşey. Kar bir doğa oluşumundan çok daha fazla anlam yüklenir böyle zamanlarda. Dev ardıçların görkemli cusselerinin yukseldigi tarihsel yolculuga baslayalim 🙂

The heart cools from time to time while adapting to keeping warm in all conditions and situations. While the individual fires common to social pain are burning, the snow sometimes appears. Hope rains, kindness rains, courage rains. Everything becomes beautiful in a moment. Snow is much more meaningful than a nature formation at such times. Let's start the historical journey of ULUDAG 🙂

2543m yuksekligi ile Marmara Bolgesi’nin en yuksek volkanik dagi Uludag’in isminin nereden geldigini arastirdigimda karsima gizemli bir gercek cikti 🙂 Mitolojik ismi Olympos olan Uludag daha sonralari Keşiş Dağı olarak anilmis. Sonraki çağlarda Roma İmparatorluğu’nun toprakları arasına katılan Olympos, din adamlarının mabedi haline gelmiş. Orhangazi’nin Bursa’yı fethiyle Uludağ’da yaşayan Hristiyan alimleri manastırları terk etmeye başlamış, keşişler ise ibadet amacli bu dağa çıkmış.

Uludag is the highest volcanic mountain of Marmara Region with its height of 2543m when I searched where the name of came from, i found mysterious stories.Firstly Olympos, which joined the territory of the Roman Empire in the later ages, became the temple of the clergy. With the conquest of Bursa by Orhangazi, the Christian scholars living in Uludağ started to leave the monasteries, and the monks went to this mountain for worship purposes.

Bursa’nin sayili tip tarihcilerinden olan Dr.Osman Şevki Bey Keşiş Dağı’nın ululuğu karşısında büyülenerek “ne ulu dağ” der ve Ankara’ya döndüğünde bir rapor hazırlar ve paylasir : “Bütün dünya bu dağa Olemp der. Biz ise Keşiş Dağı diyoruz. Anadolu’nun en yüksek tepesine çıktım. Etrafıma baktım; ne keşiş gördüm, ne derviş. Güzel Bursa bir keşişin gölgesi altında. Halk bu ismi sevmiyor. Olemp kelimesi de halkımızın diline uygun değil. Biz buna, dağa en uygun olan bir isim verelim ve Uludağ diyelim.” Mareşal Fevzi Çakmak bu öneriyi kabul eder ve bundan böyle haritalara dağ Uludağ adıyla geçer ve bu ad günümüze kadar ulasir.

Dr. Osman Şevki Bey, one of the numbered historians of Bursa, is fascinated by the greatness of Monk Mountain and says "what a great mountain" and when he returns to Ankara, he prepares a report and shares: "The whole world calls this mountain Olemp. We call it Monk Mountain. I went up to the highest hill of Anatolia, I looked around, neither the monk, nor the dervish. The beautiful Bursa is under the shadow of a monk. The people do not like this name. let's say." Field Marshal Fevzi Çakmak accepts this proposal and henceforth, it is called as the mountain Uludag, and this name continues to this day.

Uludağ’in Olympos olarak adlandirilmasina gelirsek…. Bir neden antik çağların ilk tarihçilerinden olan Halikarnas’lı Heredot, Uludağ’ın Olympos olarak adlandırılmasında yazdigi kitaplarda yer vererek büyük rol oynamış. Bir diger neden de 2543m yüksekliği ile zirvesi antik çağlarda tanrıların evi olarak düşünülmüş ve Yunan mitolojisinde büyük yer edinmiş. Bugünkü Uludağ, Yunan mitolojisinde Zeus ve 12 diğer tanrıya ev sahipliği yapan dağ olarak geçiyor. Tanrıların göğe yakın olması sebebiyle Olympos’ta yaşadığına inanılmis.

If we come to call Uludağ as Olympos...One of the first historians of ancient times, Heredot from Halicarnassus, played a big role in Uludağ's titles as Olympos. Another reason, with its 2543m height, its summit was considered the house of the gods in ancient times and gained a great place in Greek mythology. Today's Uludag is mentioned as a mountain that hosts Zeus and 12 other gods in Greek mythology. It was believed that he lived in Olympos because the gods were close to the sky.

Koklu tarihsel gecmise sahip Uludag’in dokusu huzur verici…Dag o kadar haşmetli ki her zirvesi seni diger zirveyi kesfetmeye guduluyor. Tabii doga izin verirse… Nietzsche’nin de dedigi gibi; yuksek dagda buz icinde gonullu yasamak midir felsefe?

The texture of Uludag, which has a fragrant historical past, is peaceful ... The mountain is so majestic that every summit is housed to discover you. Of course if nature allows... As Nietzsche says; Is philosophy living in ice like a substitute in high mountains?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: