Kendime Mektuplar-1

Bireyin kendi öznesinde geliştirdiği gerçeğini tanımlayarak, duygu ve düşünce kalıplarında kalan kişiliğinin varoluşunda, asıl kaynak olan değerlerin, suç olarak kabul ettiği olaylarla karşı karşıya kalması halinde gerek duygularla, gerek ruhen veya fiziken yapılan mücadelesinin, nasıl hatalara dönüşerek daha büyük çıkmaza girdiğini, içinde bulunan olayların kendi iç dünyasında yargılamalarının neticesinde nasıl affedebileceğini anlamak aslında sanıldığı kadar zor değil.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: